top of page

Grote uitdagingen vragen
om saamhorigheid

Grafiek3_edited.png
  • Dementie is volgens onderzoek de volksziekte met hoogste ziektelast voor de patiënt.

  • In Nederland zijn er 800.000 mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Hiervan is 53% zwaar belast.

  • Zorg voor mensen met dementie kost de samenleving jaarlijks 9,3 miljard (2017). Dit is 9,5% van het landelijk zorgbudget.

       

    Bron: Stichting Alzheimer 2021

Samen innoveren om het welzijn en welbevinden van mensen met dementie te maximaliseren

Te weinig prikkels

Lage mentale activiteiten zijn de belangrijkste veroorzaker van de ziekte dementie (Stichting Alzheimer 2021). Omdat de medewerkers in zorginstellingen door verschillende oorzaken niet in staat zijn om hun bewoners optimaal mentaal te stimuleren, zullen zij in toenemende mate last krijgen van afstomping, eenzaamheid, boosheid, geheugenverlies en depressie. Hierdoor wordt niet alleen het proces van dementie versneld, maar het is ook vanuit sociaal en menselijk perspectief onacceptabel.

Sociale innovatie

Om iedereen met dementie overal en structureel mentaal te stimuleren is een brede maatschappelijke innovatieve aanpak noodzakelijk. Analoog aan de e-Health ontwikkelingen in de somatische en psychische zorg moet ook voor het welzijn voor mensen met dementie een sociale innovatie slag gemaakt worden. Mentale ondersteuning moet hybride worden aangeboden in de vorm van digitale stimuli ondersteund en versterkt door fysieke aanwezigheid. Om dit vorm te geven gaat de Tiramisu Foundation het Tiramisu-platform creëren.

Innoveren
Verschil make

Het Tiramisu-platform concept

  1. Een breed pakket content om onze doelgroep cognitief, affectief en expressief te stimuleren.

  2. Een betrouwbare infra structuur (digitaal) om deze content naar de zorginstellingen te distribueren.

  3. Het "plug & play" thuistheater waarop de content getoond kan worden (Tv-scherm, soundbar, ontvangstapparatuur als één geheel in een verrijdbare frame). 

  4. Een financieel model om het platform voor alle instellingen bereikbaar en voor content producenten aantrekkelijk te maken.

Niet over eendaags ijs

Zoals met iedere innovatie is onderzoek cruciaal. We gaan daarom een robuuste pilot opzetten waar we zowel gebruik maken van fysieke als van digitale stimuli. Op basis van deze pilot kunnen we het platform-concept optimaliseren en data verzamelen om tot een gevalideerde casus te komen waarmee we alle relevante maatschappelijke krachten kunnen mobiliseren. Daarnaast geeft de pilot ons de broodnodige informatie om tot een sluitende business case te komen.  

Wij kunnen dit niet alleen en zoeken mede-vernieuwers: collega-organisatie, zorginstellingen die mee willen innoveren en alle andere partners die strijden voor sociale benadering voor mensen met dementie.

Alleen samen kunnen we het verschil maken voor mensen met dementie. Doe mee en maak een afspraak 

bottom of page