top of page

Acerca de

Mensen met dementie tellen mee

‘Ook iemand met dementie is een waardevol lid van de samenleving en heeft het recht als zodanig benaderd te worden, zonder vooroordelen of stigma. Wij willen dat mensen met dementie de mogelijkheid krijgen om overeenkomstig hun wensen en mogelijkheden een rol in de samenleving te blijven spelen.’

Nationale Dementie Strategie 2021-2030

§ 1.2.2.2

Collectieve opdracht

Invulling geven aan de Nationale Dementie Strategie is gezien de groei van het aantal mensen met dementie van groot maatschappelijk belang. De Tiramisu Foundation wil haar steentje bijdragen door meer te doen dan het clownen. Om van het steentje een rotsblok te maken moeten we de krachten bundelen en een sprong naar voren maken. Met het clownen als fundament hebben wij vier collectieve ambities geformuleerd die wij samen met partners willen gaan realiseren.  

1. Bundelen van hoofd-
hart-handen-activiteiten

Wij willen collega-organisaties die, net als wij, ook hoofd, handen en hart in beweging zetten verenigen. Op deze manier willen we een breed aanbod kunnen bieden aan de bewoners van instellingen en aan mensen met dementie die nog thuis wonen.

2. Ontzorgen van zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers en mantelzorgers hebben hun handen vol aan het fysiek verzorgen van mensen met dementie. De Tiramisu Foundation wil samen met collega-organisaties hen ondersteunen door mentale zorg structureel en probleemloos zowel fysiek als digitaal aan te bieden.

3. Bouwen aan een digitale infrastructuur

Wij bieden onze optredens niet alleen fysiek maar ook digitaal aan (e-Clownen). Om deze optredens breed te verspreiden, is het noodzakelijk om samen te werken met professionele technische partners om te bouwen aan een landelijk netwerk van beeldschermen in verzorgingshuizen waarop de activiteiten vertoont zullen worden.

4. Onderzoek naar hoofd-
hart-handen-activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat er onderzocht wordt wat de invloed is van het cognitief, affectief en expressief stimuleren van mensen met dementie op hun zelfredzaamheid, welbevinden en welzijn en op de werkplek en werkplezier van zorgmedewerkers en mantelzorgers. Daarom gaan we eerste robuuste pilot opzetten voordat we ambitie 1, 2 en 3 kunnen realiseren. 

bottom of page